przysiadać


przysiadać
Przysiąść fałdów «zabrać się do intensywnej pracy, zwłaszcza umysłowej, pilnie popracować, pouczyć się»: Koniecznie znajdź czas na to, by przygotować kilka podstawowych szablonów dokumentów. Jeżeli nie da się inaczej, przysiądź nawet fałdów po godzinach. Z. Nowakowski, TAG.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przysiadać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przysiadaćam, przysiadaća, przysiadaćają {{/stl 8}}– przysiąść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXf, przysiadaćsiądę, przysiadaćsiądzie, przysiadaćsiądź, przysiadaćsiadł, przysiadaćsiedli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przysiadać — → przysiąść …   Słownik języka polskiego

  • przysiadać się – przysiąść się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} siadać obok, w pobliżu kogoś, czegoś; siadając, dołączać do kogoś; dosiadać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przysiadł się do znajomych. Przysiąść się do kogoś w autobusie, w kawiarni.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przysiąść — dk, przysiąśćsiądę, przysiąśćsiądziesz, przysiąśćsiądź, przysiąśćsiadł, przysiąśćsiedli, przysiąśćsiadłszy przysiadać ndk I, przysiąśćam, przysiąśćasz, przysiąśćają, przysiąśćaj, przysiąśćał, przysiąśćany, rzad. przysiadywać ndk VIIIa,… …   Słownik języka polskiego

  • kicać — ndk I, kicaćca, kicaćał kicnąć dk Va, kicaćnie, kicaćnął, kicaćnęła, kicaćnęli, kicaćnąwszy «zwykle o zającu, króliku: biec, skakać przypadając do ziemi; przysiadać» …   Słownik języka polskiego

  • kucać — ndk I, kucaćam, kucaćasz, kucaćają, kucaćaj, kucaćał kucnąć dk Va, kucaćnę, kucaćniesz, kucaćnij, kucaćnął, kucaćnęła, kucaćnęli, kucaćnąwszy «przysiadać na zgiętych kolanach, siadać w kucki, skuliwszy się zajmować pozycję siedzącą» Kucnęła na… …   Słownik języka polskiego

  • dosiadać się – dosiąść się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} siadać tam, gdzie już ktoś siedzi; przysiadać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}W kawiarni dosiadł się do jakiegoś mężczyzny. Proszę dosiadać się tam, gdzie są jeszcze wolne miejsca. Czy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kicać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, kicaćam, kicaća, kicaćają {{/stl 8}}– kicnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, kicaćnę, kicaćnie, kicaćnij, kicaćnął, kicaćnęli {{/stl 8}}{{stl 7}} przemieszczać się małymi, niewysokimi skokami, z przysiadu na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kucać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, kucaćam, kucaća, kucaćają {{/stl 8}}– kucnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, kucaćnę, kucaćnie, kucaćnij, kucaćnął, kucaćnęli {{/stl 8}}{{stl 7}} przysiadać na zgiętych w kolanach nogach, siadać, skuliwszy się :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przysiąść (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. przysiadać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień